Α.
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1. Μελέτη αποκατάστασης – βελτίωσης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών {ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ}

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Τοποθεσια: Πολύγυρος Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Η μελέτη αφορούσε βελτίωση του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης του Πολύγυρου Χαλκιδικής συνολικής έκτασης 3.000 στρμ και πληθυσμού 14.000 κάτοικοι στο έτος στόχο, με κατασκευή και νέου συμπληρωματικού εξωτερικού αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 1.500μ, αντικατάσταση σε μεγάλο βαθμό του υφιστάμενου δικτύου και επέκτασή του για την πλήρη κάλυψη ύδρευσης του οικισμού. Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη,
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.),
 • Τεύχη Δημοπράτησης

2. Μελέτη ελέγχου – βελτίωσης – επέκτασης δικτύου ύδρευσης πόλης Άργους Ορεστικού {ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ}

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Τοποθεσια: Άργος Ορεστικό Νομού Καστοριάς

Σύντομη περιγραφή: Η μελέτη αφορούσε τον έλεγχο και την βελτίωση του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης του ιστορικού οικισμού του Άργους Ορεστικού καθώς και την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης. Επίσης έγινε έλεγχος και αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 7,8χλμ. Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη

3. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Τοποθεσια: Γαλάτιστα Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Η μελέτη αφορούσε σε έργα του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης της Γαλάτιστας (παλαιός οικισμός και επέκταση) του Νομού Χαλκιδικής συνολικής έκτασης 68,6στρμ και πληθυσμού 5.409 κάτοικοι στο έτος στόχο. Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη,
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.),
 • Τεύχη Δημοπράτησης

4. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Τοποθεσια: Παλαιόκαστρο Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Η μελέτη αφορούσε σε έργα του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης του Παλαιοκάστρου του Νομού Χαλκιδικής συνολικής έκτασης 34,5στρμ και πληθυσμού 630 κάτοικοι στο έτος στόχο. Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη,
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.),
 • Τεύχη Δημοπράτησης

5. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου 

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Τοποθεσια: Βάβδος Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Η μελέτη αφορούσε σε έργα του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης του Βάβδου του Νομού Χαλκιδικής συνολικής έκτασης 58στρμ και πληθυσμού 1.250 κάτοικοι στο έτος στόχο Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη,
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.),
 • Τεύχη Δημοπράτησης

6. Ύδρευση του Συνδέσμου Δήμου Ιερισσού και Κοινοτήτων Νέων Ρόδων – Αμμουλιανής – Ουρανουπόλεως {Εξωτερικό Υδραγωγείο – Αγωγός μεταφοράς νερού μήκους 25χλμ. και εξωτερικό υδραγωγείο}

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ)
Τοποθεσια: Ουρανούπολη Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή απαιτούμενων έργων για τη διανομή νερού από υδρογεωτρήσεις στη θέση Κάμπος Κρυονερίου στην ΙΕΡΙΣΣΟ Χαλκιδικής προς τους οικισμούς ΙΕΡΙΣΣΟΥ – Ν. ΡΟΔΩΝ – ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ – ΚΟΥΜΙΤΣΑΣ του συνδέσμου πρώην Δήμου Ιερισσού και Κοινοτήτων με αγωγό μεταφοράς νερού μήκους 25χλμ. και εξωτερικό υδραγωγείο σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους – τα οποία περιελάμβαναν:

 • Άντληση του νερού (συνολικά 430 κ.μ./ώρα) από τις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις Γ4, Γ5, Γ6 (ΙΔΕ σχετικά σχέδια) στην υδροφόρο λεκάνη στη θέση Κάμπος Κρυονερίου.
 • Μεταφορά του νερού αυτού με άντληση στο ύψωμα «Μπατσιά» με αξιοποίηση των τριων (3) υφιστάμενων αγωγών Φ200mm 16ατμ.
 • Διανομή και μεταφορά του νερού των υδρογεωτρήσεων Γ4, Γ5, Γ6 από το ύψωμα «Μπατσιά» προς τις δεξαμενές ρύθμισης – αποθήκευσης όλων των οικισμών (ΙΕΡΙΣΣΟΥ – Ν.ΡΟΔΩΝ – ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ – ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ).

Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Προκαταρκτική μελέτη, Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Εξωτερικού
 • Υδραγωγείου,
 • Τεύχη Δημοπράτησης

7. Υδρευση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ – Συνδέσεις Υδραγωγείου Αλιάκμονα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις Ο.Υ.Θ. & Έργα υδροδότησης των υφισταμένων δεξαμενών ΤΟΥΜΠΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ κλπ

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Σύντομη περιγραφή: Μελέτη έργων υδροδότησης Δεξαμενών Διαβατών και Δ2 Ευόσμου. Έργα προστασίας του σίφωνα αγωγού ύδρευσης Θεσ/νίκης στον Αξιό ποταμό και προστασίας παρακείμενων γεφυρών του Ο.Σ.Ε. Έργα μεταφοράς νερού από το Υδραγωγείο Αλιάκμονα στις υφιστάμενες δεξαμενές Τούμπας-Νεαπόλεως-Καλλιθέας

 • Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Υδραυλικών έργων,
 • Τεύχη Δημοπράτησης

Β.
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

1. Μελέτη αποχέτευσης οικισμών Δήμου Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Τοποθεσια: Χορτιάτης, Εξοχή, Ασβεστοχώρι Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Ε. Χορτιάτη μέσω καταθλιπτικού και βαρυτικού αγωγού μήκους 14χλμ, και συγκεκριμένα τα τοπικά δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Χορτιάτη, Εξοχής και Ασβεστοχωρίου με τη βοήθεια τοπικών αντλιοστασίων, καθώς και δύο μεγάλα αντλιοστασία του ΚΑΑ ΔΕ Χορτιάτη. Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη,
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.),
 • Τεύχη Δημοπράτησης

2. Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων περιοχής επέκτασης Δημοτικής ενότητας Ευόσμου άνωθεν της εσωτερικής περιφερειακής της 3ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο για την «Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών) – (Κ.A. 4058)»

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Εύοσμος Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Υδραυλικά έργα αποχέτευσης και ανάσχεσης του δικτύου ομβρίων περιοχής του οικισμού Ευόσμου ανάντη της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσ/νίκης έκτασης 1.900 στρ. καθώς και των συμπληρωματικών τυχόν απαιτουμένων έργων των ενδιαμέσων τμημάτων της ΔΕΣΠΕΡ, με την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, τάφρων εκτροπής ομβρίων και δικτύων υπονόμων με σκοπό να οδηγήσουν τα όμβρια στους επιλεγέντες αποδέκτες, για την αντιπλημμυρική προστασία της ΔΕΣΠΕΡ.
Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη,
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.),

3. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Τοποθεσια: Χορτιάτης Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη που περιελάμβανε έλεγχο στον υφιστάμενο αγωγό μεταφοράς λυμάτων από Ασβεστοχώρι στο Α/Σ στα Πεύκα, με έργα παρέμβασης και συμπλήρωσης σε συνολικό μήκος 1,90χλμ.

Γ.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ & Ε.Ε.Λ.

1. Μελέτη αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού σταθμού Κοινότητας Αφύτου

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τοποθεσια: Άφυτος Νομού Χαλκιδικής

2. Μελέτη Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Φαρσάλων

Πελάτης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (Δ6)
Τοποθεσια: Φάρσαλα Νομού Λάρισας

Δ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Μελέτη Φράγματος ποταμού Χαβρία Χαλκιδικής

Πελάτης: Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. / Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ. (πρώην Δ6)
Τοποθεσια: Ποταμός Χαβρίας στην Ορμύλια Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Οριστικές μελέτες υποστηρικτικών έργων του Φράγματος ποταμού Χαβρία στη Χαλκιδική, που μεταξύ άλλων περιελάμβαναν:

 • Αναγνωριστική μελέτη,  Προμελέτη και Οριστική Μελέτη οδού προσπέλασης στο φράγμα,
 • Στατική Προμελέτη του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού (Μ.Υ.Η.Ε.)
 • Τοπογραφικές εργασίες (αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις κ.α.)

2. Επισκευή-συντήρηση-ανακατασκευή υφιστάμενου μικρού φράγματος (αναχώματος) ανάσχεσης πλημμυρικής παροχής για τη προστασια των ακτών στη Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ, θέση «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΚΑΜΠΟΥ»

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ / Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τοποθεσια: Νέα Τρίγλια Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή:  Οριστική Υδραυλική μελέτη χωμάτινου φράγματος χωρητικότητας 20.000,00 μ3 με συνολικό όγκο φράγματος 1.500,00 μ3

3. Κατασκευή μικρού φράγματος – αναχώματος ανάσχεσης πλημμυρικής παροχής στα Ν. ΠΛΑΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ / Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τοποθεσια: Νέα Πλάγια Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη χωμάτινου φράγματος χωρητικότητας 22.800,00 μ3 με συνολικό όγκο φράγματος 1.500,00 μ3

4. Κατασκευή φράγματος στη Κρήνη Χαλκιδικής στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ»

Πελάτης: Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / Δ.Τ.Ε.
Τοποθεσια: Κρήνη Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου για ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2000-2006) φράγματος χωρητικότητας 400.000,00 μ3 με συνολικό όγκο φράγματος 108.000,00 μ3

5. Επισκευή – συντήρηση – επέκταση φράγματος στο Δ/Δ Ν. Τρίγλιας

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ / Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τοποθεσια: Νέα Πλάγια Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη χωμάτινου φράγματος χωρητικότητας 30.000,00 μ3 με συνολικό όγκο φράγματος 1.110,00 μ3

6. Μελέτη αρδευτικού δικτύου και αγωγών μεταφοράς νερού στην περιοχή “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” του Τ/Δ Ν. Τρίγλιας

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Τοποθεσια: Νέα Τρίγλια Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη αρδευτικού δικτύου συνολικής έκταση 545στρμ. και αγωγός μεταφοράς νερού σε υφιστάμενη δεξαμενή άρδευσης μήκους 2,00χλμ. Η μελέτη περιελάμβανε Οριστική μελέτη, Τοπογραφικές εργασίες και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

7. Μελέτη Αγωγού Μεταφοράς νερού από Φράγμα “ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ” σε υφιστάμενη δεξαμενή άρδευσης

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Τοποθεσια: Πορταριά Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού σε υφιστάμενη δεξαμενή άρδευσης μήκους 1,10χλμ. Η μελέτη περιελάμβανε:

 • Οριστική Υδραυλική μελέτη
 • Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Τοπογραφικές εργασίες και
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

8. Υδραυλική μελέτη δικτύου αποστράγγισης του υπό αναδασμού αγροκτήματος Ν. Ερασμίου – Π. Ερασμίου – Ζηλωτής Ν. Ξάνθης

Πελάτης: Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ / Δ.Τ.Ε.
Τοποθεσια: Ν. και Π. Εράσμιο – Ζηλωτή Νομού Ξάνθης

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη δικτύου αποστράγγισης υπό αναδασμού αγροκτήματος συνολικής έκτασης 29.300,00στρμ Η μελέτη περιελάμβανε:

 • Οριστική Υδραυλική μελέτη
 • Τοπογραφικές εργασίες

9. Υδραυλική μελέτη δικτύου αποστράγγισης του υπό αναδασμού αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης

Πελάτης: Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ / Δ.Τ.Ε.
Τοποθεσια: Κουτσό Νομού Ξάνθης

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη δικτύου αποστράγγισης υπό αναδασμού αγροκτήματος συνολικής έκτασης 10.700,00στρμ Η μελέτη περιελάμβανε:

 • Οριστική Υδραυλική μελέτη
 • Τοπογραφικές εργασίες

Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ 57.4) της 3ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο (Κ.Α. 4058)»

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Θεσσαλονίκη

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης για την βελτίωση / αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού (ΔΕΣΠΕΡ) Θεσσαλονίκης από το ύψος της διαμόρφωσης του ΑΚ Ευκαρπίας (25ης Μαρτίου ή ΑΚ14) μέχρι την περιοχή διαμόρφωσης του ΑΚ 3ης Σεπτεμβρίου (Ευόσμου, περιοχή οδών Λούη και Βέμπο) και συγκεκριμένα από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 5+800,00. Η οδός ανήκει στην κατηγορία ΒΙΙ κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ (αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας) με διατομή “γ4ν*” (τετράιχνη πλάτους οδοστρώματος 16,00μ και κεντρική νησίδα τύπου N.J. πλάτους 2,10μ). Επίσης τα έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης αφορούσαν και στους κόμβους Α/Κ 25ης Μαρτίου, Μακρυγιάννη, Μαιάνδρου και Βέμπο.

2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ Κ10 ΕΩΣ Α/Κ Κ12 ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ / ΔIΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, της 3ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο (Κ.Α. 4058)»

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Θεσσαλονίκη

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης για την αναβάθμιση / διαπλάτυνση της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από την περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κ12, και συγκεκριμένα από Χ.Θ. 12+900,60 έως Χ.Θ. 15+943,01 (δηλαδή σε μήκος 3,04χλμ). Η οδός ανήκει στην κατηγορία ΒΙ κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ (αστικός αυτοκινητόδρομος) με διατομή τετράιχνη ανά κατεύθυνση (συμβατή με την τυπική διατομή “RQ-38,5” που αφορά σε διατομές αστικών αυτοκινητοδρόμων κατηγορίας ΤΜ3) με ΛΕΑ σε όσο μήκος είναι εφικτό. Η μελέτη περιελάμβανε και έργα αποχέτευσης των νέων διαμορφώσεων των κλάδων εισόδου-εξόδου στον υφιστάμενο και διατηρούμενο Α/Κ Πανοράματος, των πέντε (5) κυκλικών κόμβων (roundabouts) και του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.

3. Οριστική Υδραυλική Μελέτη τμήματος Θέρμη – Όρια Νομού Θεσσαλονίκης της Εθνικής Οδού 16 Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου της 1ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο (Κ.Α. 4058)»

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Θέρμη Νομού Θεσσαλονίκης
Κατηγορία μελέτης: 13

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης της διαπλατυνόμενης υφιστάμενης Εθνικής Οδού 16 “Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου”, από Χ.Θ. 14+800 έως Χ.Θ. 30+866 (δηλαδή σε μήκος 16,066χλμ), ώστε στα υπεραστικά τμήματα το πλάτος του οδοστρώματος να αυξηθεί στα 11,00μ (αναβάθμιση της διατομής σε “β2σ” των ΟΜΟΕ-Δ).

4. Οριστική Υδραυλική Μελέτη του τμήματος Κόμβος Ανατολής – ΑΚ Ιωαννίνων της Εγνατίας Οδού της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας της 2ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο (Κ.Α. 4058)»

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Ιωάννινα

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης αστικής αρτηρίας από Χ.Θ. -0+056,41 έως Χ.Θ. 2+623,35 (δηλαδή σε μήκος 2,567χλμ) στην είσοδο της πόλης των Ιωαννίνων. Η οδός ανήκει στην κατηγορία ΓΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, με τυπική διατομή “γ4νΡπ” των ΟΜΟΕ-ΚΑΟ, με τυπικό πλάτος 33,30μ.

5. Οριστική Υδραυλική Μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου Φυλακτού στο τμήμα “Αρδάνιο – Λύρα” (80.1.1) της 1ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο (Κ.Α. 4058)»

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Αρδάνιο Νομού Έβρου

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ανισόπεδου κόμβου μορφής ασύμμετρου μερικού τριφυλλιού με εξωτερικές λωρίδες αριστερών στροφών στην εγκάρσια οδό και πρόβλεψη κατασκευής Άνω Διάβασης για την εκατέρωθεν της Αρτηρίας επικοινωνία. Η κύρια οδός του Ανισόπεδου Κόμβου είναι ο Κάθετος Άξονας της Εγνατίας Οδού “Αρδάνιο – Ορμένιο”, με δίιχνη διατομής 2 λωρίδων κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους οδοστρώματος 12μ.

6. Οριστική Υδραυλική Μελέτη παράπλευρου οδικού δικτύου μεταξύ των οικισμών Κορνοφωλιάς – Μάνδρας της 2ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο (Κ.Α. 4058)»

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Σουφλί Νομού Έβρου

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης παράπλευρων οδών συνολικού μήκους 6,766χλμ περίπου, και διατομής τύπου “ε2” και “η2” (σύμφωνα με τις ΟΔΟΕ-Δ και την Εγκύκλιο 41 του ΥΠΕΧΩΔΕ).

7. Οριστική Υδραυλική Μελέτη τριών γεφυρών στο τμήμα R6001 «Επαρχιακή οδός Σιδηρόκαστρο – Καπνόφυτο – Αχλαδοχώρι») της 1ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο (Κ.Α. 4058)»

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Σιδηρόκαστρο Νομού Σερρών

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη των απαιτούμενων έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας των ακροβάθρων και μεσοβάθρων τριών γεφυρών επί της ορεινής κοίτης του ρέματος “Κρουσοβίτη” με έκταση λεκάνης απορροής 157,5km2, 210,5km2 και 247,8km2 αντίστοιχα. Επίσης εξετάστηκαν τα έργα αποχέτευσης του καταστρώματος των γεφυρών.

8. Οριστική Υδραυλική Μελέτη οδικών έργων στα πλαίσια της σύμβασης με τίτλο: Συνδέσεις Εγνατίας με Οδικό δίκτυο. Θέρμη – Γαλάτιστα

Πελάτης: Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. / Γ.Γ.Ε./Δ.Ο.Υ. (πρώην Δ.Μ.Ε.Ο.)
Τοποθεσια: Θέρμη, Ν. Ραιδεστός Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης για το τμήμα της νέας οδού «Κόμβος Κ11 – Θέρμη – Γαλάτιστα» από Κόμβο Νέας Ραιδεστού (Χ.Θ. 9+212,69) μέχρι τα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης (Χ.Θ. 21+486,65) (δηλαδή σε μήκος 12,274χλμ). Η νέα οδός διαμορφώνεται σε αυτοκινητόδρομο με διαχωρισμό των δύο κυκλοφοριακών κατευθύνσεων και κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙ σύμφωνα με την Εγκύκλιο 41 του ΥΠΕΧΩΔΕ, με διατομή “β4ν*” πλάτους ασφαλτικού 17,00μ. Επίσης μελετήθηκαν έργα αποχέτευσης αποστράγγισης δύο Ανισόπεδων Κόμβων του Α/Κ Ν. Ραιδεστού και του Α/Κ Περιστεράς.

9. Οριστική Υδραυλική Μελέτη οδικών έργων του τμήματος Τρίλοφος – Φούσια – Λιανοτόπι – Γράμμος – Όρια Νομού

Πελάτης: Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / Δ.Τ.Ε.
Τοποθεσια: Τρίλοφος, Γράμμος Νομού Καστοριάς

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης για τη βελτίωση της υφιστάμενης Δημοτικής οδού από τον Τρίλοφο μέχρι το Γράμμο μήκους 15,80χλμ, που ανήκει στην κατηγορία ΑΙV κατά ΟΜΟΕ και εφαρμοστέα διατομή “ε2” με πλάτος ασφαλτικού 6,50μ. Επίσης έργα για την βελτίωση της Δασικής οδού από το Γράμμο μέχρι τα όρια Νομού Καστοριάς μήκους 10,27χλμ που ανήκει στην κατηγορία ΑVΙ κατά ΟΜΟΕ και εφαρμοστέα διατομή “ζ2” με πλάτος οδοστρώματος 5,50μ

10. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης διαμόρφωσης ανατολικής εισόδου από Κ13 έως κόμβο Αεροδρομίου Μακεδονία Θεσσαλονίκης

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ.Δ.Ε.
Τοποθεσια: Θεσσαλονίκη

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης για την διαπλάτυνση υφιστάμενης αστικής αρτηρίας με προσθήκη μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση, συνολικού μήκους 5,2χλμ. Η οδός ανήκει στην κατηγορία ΒΙ κατά ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ. Επίσης μελετήθηκαν έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης σε ισόπεδους και ανισόπεδους κόμβους κατά μήκος της αρτηρίας

11. Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδικού τμήματος, παράπλευρων οδών και ανισόπεδου κόμβου από Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ως ΠΟΤΙΔΑΙΑ (58.4.1) Εγνατίας Οδού (Αρ. Συμβ. 2451)

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Ποτίδαια Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού (κατηγορίας ΑΙ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας) και του Ανισόπεδου Κόμβου ΑΚ.1 (μήκους 5,5χλμ), και Οριστική Υδραυλική αποχέτευσης – αποστράγγισης παράπλευρων οδών συνολικού μήκους 15χλμ(κατηγορία οδών ΑΙV ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας).

12. Υδραυλική μελέτη τμήματος 45.1.4, Νέο Κωσταραζι – Αργος Ορεστικό του Κάθετου Αξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγη της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Νέο Κωσταράζι Νομού Καστοριάς

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού (κατηγορίας ΑΙ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας) συνολικού μήκους 5,7χλμ τμήματος του κάθετου άξονα προς Κρυσταλλοπηγή

ΣΤ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

1. Οριστική Μελέτη Διευθέτησης του ρέματος Βέρκου στο Γομάτι Χαλκιδικής της 2ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο (Κ.Α. 4058)»

Πελάτης: EΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Γομάτι Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Υδραυλικά έργα στο ρέμα “Βέρκος” στο Γομάτι Χαλκιδικής με την κατασκευή στο άνω τμήμα διατάξεων ανάσχεσης με αναβαθμούς από σκυρόδεμα, και τη διευθέτηση σε όλο το μήκος του ρέματος (610μ) μαζί με αυτό του αστικού τμήματος με χρήση συρματοκιβωτίων για την προστασία των πρανών. Η μελέτη περιελάμβανε:

 • Οριστική Υδραυλική μελέτη
 • Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

2. Οριστική Μελέτης Διευθέτησης του ρέματος Αργυρώ στο Στρατώνι Χαλκιδικής της 2ης επί μέρους Σύμβασης της «Συμφωνία – πλαίσιο (Κ.Α. 4058)»

Πελάτης: EΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Στρατώνι Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Υδραυλικά έργα στο ρέμα “Αργυρώ” στο Στρατώνι Χαλκιδικής, με την κατασκευή διατάξεων ανάσχεσης στο ανάντη (ορεινό τμήμα): ενός αναβαθμού από σκυρόδεμα και πέντε αναβαθμών από συρματοκιβώτια, και τη διευθέτηση του κατάντη τμήματος εντός αστικού περιβάλλοντος μήκους 550μ: με τραπεζοειδή διατομή από συρματοκιβώτια στα πρανή και σκυρόδεμα στη βάση ή ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα. Η μελέτη περιελάμβανε:

 • Οριστική Υδραυλική μελέτη
 • Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

3. Υδραυλική – Υδρολογική μελέτη για την οριοθέτηση των ρεμάτων Δήμου Σοχού Ν. Θεσσαλονίκης

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ
Τοποθεσια: Σοχός Νομού Θεσσαλονίκης

4. Υδραυλική για τη διευθέτηση του ρέματος 1167 και αποκατάστασης οδού Λήμνου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης (αρ. μελ. 32/2015) 

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Τοποθεσια: Πανόραμα Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Υδραυλική μελέτη για τη διευθέτηση του ρέματος με αρ. 1167 και τον καθορισμό των οριογραμμών του, και συγκεκριμένα σε τμήμα μήκους 606μ (από τα όρια του οικισμού Πανοράματος μέχρι την οδό Ελευθερίας), και σύνταξη φακέλου οριοθέτησης του υδατορέματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4258/2014. Αφορούσε σε έργα διευθέτησης της κοίτης του ρέματος, προστασίας των πρανών του για την αποκατάσταση της παρακείμενης οδού Λήμνου, καθώς και νέο τεχνικό διέλευσης της οδού Λήμνου.

Ζ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Θερμαϊκού

Πελάτης: Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Δ.Α.Ε.Ε.
Τοποθεσια: Περαία, Νέοι Επιβάτες, Αγία Τριάδα Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Η μελέτη αφορούσε σε έργα διευθέτησης σε επτά (7) ρέματα των οικισμών Περαίας, Ν. Επιβατών και Αγ. Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιελάμβαναν έργα συγκράτησης φερτών, ανάσχεσης πλημμυρικής παροχής με την κατασκευή αναβαθμών ανάντη της Ε.Ο., εκτροπής και συγκράτησης ομβρίων σε συνδυασμό με τη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και την κατασκευή κλειστών κιβωτίων και έργων διευθέτησης κοίτης κατάντη της Ε.Ο., Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη,
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

2. Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Δήμου Ορμύλιας Χαλκιδικής

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΟΡΥΛΙΑΣ
Τοποθεσια: Ορμύλια Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Η μελέτη αφορούσε σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών του Δήμου Ορμύλιας Ν. Χαλκιδικής. Πρόκειται για έργα δικτύων ομβρίων και έργα εκτροπής ροής τα οποία αποτελούν συνέχεια των ρεμάτων αντίστοιχων λεκανών απορροής ανάντη του οικισμού Ορμύλιας, καθώς και έργα διευθέτησης ρέματος που διέρχεται στα όρια του οικισμού. Επίσης έργα δικτύου ομβρίων από συλλεκτήριο αγωγό και δευτερεύοντες αγωγούς και εκβολή του συλλεκτήριου αγωγού στο ρέμα του ανατολικού ορίου του οικισμού Μεταμόρφωσης. Στα πλαίσια της μελέτης εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοπογραφική Μελέτη,
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
 • Οριστική Υδραυλική Μελέτη

3. Διερεύνηση λύσεων – Διαμόρφωση ρεμάτων και ορισμένα δίκτυα ακαθάρτων περιοχής ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Θεσσαλονίκης

Πελάτης: ΕΥΑΘ Α.Ε.
Τοποθεσία: Ωραιόκαστρο Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Προμελέτη έργων διευθέτησης πέντε (5) ρεμάτων καθώς και Οριστικές μελέτες δικτύων ομβρίων και τεχνικών διέλευσης οδών. Στα πλαίσια της μελέτης έγιναν Τοπογραφικές εργασίες καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.