Α.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ

1. Συνδέσεις Εγνατίας με Οδικό δίκτυο. Θέρμη – Γαλάτιστα

Πελάτης: Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. / Γ.Γ.Ε./Δ.Ο.Υ. (πρώην Δ.Μ.Ε.Ο.)
Τοποθεσια: Θέρμη, Ν. Ραιδεστός Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη οδού μήκους 12,3km και συγκεκριμένα το τμήμα από Κόμβο Νέας Ραιδεστού (Χ.Θ. 9+212,69) μέχρι τα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης (Χ.Θ. 21+486,65) της νέας οδού «Κόμβος Κ11 – Θέρμη – Γαλάτιστα. Η οδός κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙ και από άποψη διατομής χωρίζεται σε δύο υποτμήματα:

 • Το πρώτο από τη Χ.Θ. 9+212,69 (Αρχή) έως τη Χ.Θ. 17+370,46 με διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας, δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, εφαρμοστέα διατομή β4ν* και πλάτος ασφαλτικού 17,00μ, &
 • Το δεύτερο από τη Χ.Θ. 17+770,46 έως τη Χ.Θ. 21+486,65 (Πέρας) με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας, μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ, εφαρμοστέα διατομή “β2σ” και πλάτος ασφαλτικού 11,00μ

Επίσης μελετήθηκε και αποκαταστάθηκε πλήρως το υφιστάμενο παράπλευρο δικτύο και οι αγροτικές οδοί. Τέλος μελετήθηκαν δύο (2) Ανισόπεδοι Κόμβοι: ο Α/Κ Νέας Ραιδεστού και ο Α/Κ Περιστεράς.

2. Μελέτη Ε.Ο. τμήμα Τρίλοφος – Φούσια – Λιανοτόπι – Γράμμος – Όρια Νομού

Πελάτης: Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / Δ.Τ.Ε.
Τοποθεσια: Τρίλοφος, Γράμμος Νομού Καστοριάς

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη οδού με βελτίωση της υφιστάμενης Δημοτικής οδού από τον Τρίλοφο μέχρι το Γράμμο μήκους 15,80χλμ, που ανήκει στην κατηγορία ΑΙV κατά ΟΜΟΕ και εφαρμοστέα διατομή “ε2” με πλάτος ασφαλτικού 6,50μ, καθώς και βελτίωση της Δασικής οδού από το Γράμμο μέχρι τα όρια Νομού Καστοριάς μήκους 10,27χλμ, που ανήκει στην κατηγορία ΑVΙ κατά ΟΜΟΕ και εφαρμοστέα διατομή “ζ2” με πλάτος οδοστρώματος 5,50μ. Στόχος της μελέτης ήταν η βελτίωση-αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού, διότι παρουσίαζε πολλά προβλήματα ασφάλειας και ομαλής κυκλοφορίας, και δεν ήταν σύμφωνος με τις επικρατούσες αντιλήψεις και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Οδών.

3. Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός – Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του κάθετου Άξονα 60 «Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας» (Κωδ. Αναφ. 4306) 

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Μελενικίτσι, Παλαιόκαστρο, Βαμβακόφυτο Νομού Σερρών

Σύντομη περιγραφή: Οριστική Μελέτη βελτίωσης οδού μήκους 10,176km με τροποποίηση χάραξης και διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού. Η οδός κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙ (ταχείας κυκλοφορίας, διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας, με διατομή “α4ν*σ” σύμφωνα με την Εγκύκλιο 41/18-11-2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ συνολικού πλάτους 22,25μ. Επίσης μελετήθηκε και αποκαταστάθηκε πλήρως το υφιστάμενο παράπλευρο δίκτυο με διατομή τύπου “ε2” πλάτους 6,50μ και οι αγροτικές οδοί με διατομή τύπου “η2” πλάτους 4,50μ. Τέλος μελετήθηκαν για βελτίωση / αναβάθμιση τρεις (3) υφιστάμενοι Ανισόπεδοι Κόμβοι: ο A/K Μελενικιτσίου, ο A/K Παλαιοκάστρου και ο A/K Βαμβακόφυτου. Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

4. Μελέτη οδοποιίας στο τμήμα “Α/Κ Ν. Μουδανιών – Γέφυρα Ποτίδαιας” (Τμήμα 58.4.1)

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Ποτίδαια Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας μήκους 5,5χλμ (κατηγορία οδού ΑΙ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας), Παράπλευρων οδών συνολικού μήκους 15χλμ (κατηγορία οδών ΑΙV), και Ανισόπεδου Κόμβου Α.Κ.1 του τμήματος 58.4.1 οδού Ν. Μουδανιά – Ποτίδαια. Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ

5. Μελέτη Τμήματος 45.1.4, Νέο Κωσταράζι – Αργος Ορεστικό του Κάθετου Άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Νέο Κωσταράζι Νομού Καστοριάς

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας συνολικού μήκους 5,7χλμ τμήματος του κάθετου άξονα προς Κρυσταλλοπηγή (κατηγορίας ΑΙ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας)

6. Ολοκλήρωση μελέτης οδικού άξονα Θεσ/νίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη (Τμήμα από κόμβο Εγνατίας ως κόμβο Μαυρονερίου) 

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ.Δ.Ε.
Τοποθεσια: Νέα Σάντα, Γαλλικό, Πεδινό Νομού Κιλκίς

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας (κατηγορίας ΑΙ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας) συνολικού μήκους 9,3χλμ. Μελέτη πέντε ανισόπεδων κόμβων. Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

7. Διαμόρφωση Ανατολικής εισόδου από Κ13 έως κόμβο Αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ.Δ.Ε.
Τοποθεσια: Θεσσαλονίκη

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη Αρτηρίας με διαπλάτυνση υφιστάμενου οδικού άξονα δυο λωρίδων κυκλοφορίας με προσθήκη μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση. Κατασκευή ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων. Μήκος χάραξης 5.200 (κατηγορίας ΒΙ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας).

8. Οριστική μελέτη οδικού άξονα Σερρών-Νεοχωρίου-Παραλιμνίου-Πεθελινού-Αχινού-Ιβήρων-Γέφυρας Στρυμώνα 

Πελάτης: Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ / Δ.Τ.Υ.
Τοποθεσια: Σέρρες

Σύντομη περιγραφή: Αναγνωριστική μελέτη οδών συνολικού μήκους ≈ 40χλμ (κατηγορίας ΑΙΙ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας), και Οριστική μελέτη οδών συνολικού μήκους 37,3χλμ (κατηγορίας ΑΙΙ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας). Επίσης μελετήθηκαν δύο (2) Ισόπεδοι και ένας (1) Ανισόπεδος Κόμβος.

9. Οδικό δίκτυο Αγ. Ισίδωρος – Λαέρμα – Θάρρι 

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / Δ.Δ.Ε.
Τοποθεσία: Νήσος Ρόδου

Σύντομη περιγραφή: Αναγνωριστική μελέτη οδών συνολικού μήκους ≈ 35χλμ (κατηγορίας ΑΙΙΙ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας) και Οριστική μελέτη βελτίωσης οδού συνολικού μήκους 10,2χλμ (κατηγορίας ΑΙΙΙ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας)

Β.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

1. Μελέτη σύνδεσης του Δ.Δ. Πέλλας του Δήμου Πέλλας με την νέα Ε.Ο. Θεσνίκης – Έδεσσας – Φλώρινας – π.Γ.Δ.Μ. μέσω ανισόπεδου κόμβου

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ.Δ.Ε.
Τοποθεσια: Πέλλα Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου (αναβάθμιση υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου) στη Νέα Πέλλα, με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Ε.Ο. σε οδό διαχωρισμένης επιφάνειας (κατηγορίας ΑΙ ταχείας κυκλοφορίας), καθώς και μελέτη δικτύου παράπλευρων οδών. Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

2. Ανισόπεδος Κόμβος Νέας Ραιδεστού και Ανισόπεδος Κόμβος Περισταράς της σύμβασης “Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο. Θέρμη – Γαλάτιστα” 

Πελάτης: Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. / Γ.Γ.Ε./Δ.Ο.Υ. (πρώην Δ.Μ.Ε.Ο.)
Τοποθεσια: Ν. Ραιδεστός, Περιστερά Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη δύο Ανισόπεδων Κόμβων στη νέα χάραξη της οδού Θέρμη – Γαλάτιστα, στο ύψος της Νέας Ραιδεστού και στο ύψος της Περιστεράς

3. Ανισόπεδος Κόμβος Μελενικιτσίου (Α/Κ 1), Ανισόπεδος Κόμβος Παλαιοκάστρου (Α/Κ 2) και Ανισόπεδος Κόμβος Βαβμακόφυτου (Α/Κ 3) στο τμήμα Χριστός – Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του κάθετου Άξονα 60 «Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας» (Κωδ. Αναφ. 4306) 

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Μελενικίτσι, Παλαιόκαστρο, Βαμβακόφυτο Νομού Σερρών

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη αναβάθμισης τριών (3) υφιστάμενων Ανισόπεδων Κόμβων στο Μελενικίτσι (Α.Κ. 1), στο Παλαιόκαστρο (Α.Κ. 2) και στο Βαμβακόφυτο (Α.Κ. 3) του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας οδού στις Σέρρες

4. Ανισόπεδος Κόμβος Α.Κ. 1 του τμήματος 58.4.1 οδού Ν. Μουδανιά – Ποτίδαια 

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσια: Ποτίδαια Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου Α.Κ.1 του τμήματος 58.4.1 οδού Ν. Μουδανιά – Ποτίδαια.

5. ΜΑνισόπεδοι Κόμβοι Δρυμού (Α.Κ. 3), Καμάρας (Α.Κ. 4), Νέας Σάντας (Α.Κ. 5), Γαλλικού (Α.Κ. 6) και Πεδινού (Α.Κ. 7) του τμήματος από κόμβο Εγνατίας ως κόμβο Μαυρονερίου του οδικού άξονα Θεσ/νίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη 

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ.Δ.Ε.
Τοποθεσια: Νέα Σάντα, Γαλλικό, Πεδινό Νομού Κιλκίς

Σύντομη περιγραφή: Μελετήθηκαν σε στάδιο Προκαταρκτικής μελέτης πέντε (5) Ανισόπεδοι Κόμβοι, του Δρυμού (Α.Κ. 3), της Καμάρας (Α.Κ. 4), της Νέας Σάντας (Α.Κ. 5), του Γαλλικού (Α.Κ. 6) και του Πεδινού (Α.Κ. 7). Από αυτούς μελετήθηκαν στη συνέχεια οι τρεις (3) σε επίπεδο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης, και συγκεκριμένα οι Ανισόπεδοι Κόμβοι της Νέας Σάντας (Α.Κ. 5), του Γαλλικού (Α.Κ. 6) και του Πεδινού (Α.Κ. 7).

6. Ανισόπεδος Κόμβος Μονόβρυσης (Α.Κ. 1), Ισόπεδος Κόμβος Νεοχωρίου (Ι.Κ. 1) και Ισόπεδος Κόμβος Νέου Σκοπού (Ι.Κ. 2) του τμήματος Σέρρες – Νέος Σκοπός 

Πελάτης: Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ / Δ.Τ.Υ.
Τοποθεσια: Σέρρες

Σύντομη περιγραφή: Οριστική μελέτη δύο (2) Ισόπεδων Κόμβων του Νεοχωρίου Ι.Κ. 1 & του Νέου Σκοπού Ι.Κ. 2, και του Ανισόπεδου Κόμβου Α.Κ. 1 Μονόβρυσης Σερρών.

Γ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης του Ανισόπεδου Κόμβου Πέλλας στη σύνδεσης του Δ.Δ. Πέλλας του Δήμου Πέλλας με την νέα Ε.Ο. Θεσνίκης – Έδεσσας – Φλώρινας – π.Γ.Δ.Μ. 

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ.Δ.Ε.
Τοποθεσια: Πέλλα Νομού Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή: Έργα σήμανσης (πινακίδες, διαγραμμίσεις) και ασφάλισης (μεταλλικά στηθαία ασφαλείας) του Ανισόπεδου Κόμβου μετά των συνδέσεών του με την δευτερεύουσα οδό και το παράπλευρο δίκτυο.

2. Μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης του τμήματος από κόμβο Εγνατίας ως κόμβο Μαυρονερίου του οδικού άξονα Θεσ/νίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη 

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ.Δ.Ε.
Τοποθεσια: Νέα Σάντα, Γαλλικό, Πεδινό Νομού Κιλκίς

Σύντομη περιγραφή: Έργα σήμανσης (πινακίδες, διαγραμμίσεις) και ασφάλισης (μεταλλικά στηθαία ασφαλείας) Αρτηρίας (κατηγορίας ΑΙ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας) συνολικού μήκους 9,3χλμ, καθώς και σε τρεις (3) Ανισόπεδους Κόμβους.

3. Μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης των κόμβων Α.Κ. 1 (Μονόβρυσης), Ι.Κ. 1 (Νεοχωρίου) και Ι.Κ. 2 (Νέου Σκοπού) του τμήματος Σέρρες – Νέος Σκοπός 

Πελάτης: Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ / Δ.Τ.Υ.
Τοποθεσια: Σέρρες

Σύντομη περιγραφή: Έργα σήμανσης (πινακίδες, διαγραμμίσεις) και ασφάλισης (μεταλλικά στηθαία ασφαλείας) ενός Ανισόπεδου και δύο Ισόπεδων Κόμβων.

4. Μελέτη Σήμανσης της αρτηρίας από Κ13 έως κόμβο Αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Δ.Δ.Ε.
Τοποθεσια: Θεσσαλονίκη

Σύντομη περιγραφή: Έργα σήμανσης (πινακίδες, διαγραμμίσεις) οδού (κατηγορίας ΒΙ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας) μήκους 5,5χλμ και επτά (7) Ισόπεδων Κόμβων.

Δ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πολεοδομικών παρεμβάσεων στο ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Τοποθεσια: Άργος Ορεστικό Νομού Καστοριάς

Σύντομη περιγραφή: Εντοπισμός, καταγραφή και προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διαμόρφωσης κόμβων, οργάνωσης της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, και της κυκλοφορίας των πεζών σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο του οικισμού (παλαιός οικισμός και επέκταση), και ειδικότερα:

 • Απογραφή των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου.
 • Μετρήσεις και επεξεργασία κυκλοφοριακών φόρτων σε βασικούς κόμβους του οδικού δικτύου.
 • Απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης και καταγραφή των προβλεπόμενων από το Γ.Π.Σ.
 • Αποτύπωση του δικτύου των Δημοσίων Συγκοινωνιών.
 • Συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την εκτίμηση του προβλήματος της στάθμευσης στην περιοχή Μελέτης.
 • Καταγραφή και ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν στην περιοχής Μελέτης.
 • Αυτοψίες και επισήμανση προβλημάτων, τα οποία οφείλονται στην ύπαρξη ειδικών χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, στη μορφή του οδικού δικτύου κ.λπ.
 • Διατύπωση εναλλακτικών προκαταρκτικών προτάσεων κυκλοφοριακής διαχείρισης για το βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής Μελέτης, καθώς και προτάσεων τοπικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του οικισμού

Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του νοτίου τμήματος του Νομού Χαλκιδικής (Κ.Α. 5029)

Πελάτης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Τοποθεσία: Νότιο τμήμα Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Καταγραφή του οδικού δικτύου του νοτίου τμήματος του Νομού Χαλκιδικής, συνολικού μήκους 304χλμ με GPS και βιντεοσκόπηση, εξαγωγή οριογραμμών και γεωμετρίας αξόνων σε ΕΓΣΑ ’87. Παραγωγή οριζοντιογραφίας και μηκοτομής. Καταγραφή φθορών οδοστρώματος. Έλεγχος χάραξης κατά ΟΜΟΕ, επεξεργασία στοιχείων, επισκόπηση βίντεο και εντοπισμός θέσεων Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας. Προτάσεις και ιεράρχηση Απαιτούμενων Επεμβάσεων Βελτίωσης οδικής ασφάλειας βραχυπροθεσμες και Μεσοπρόθεσμες.

ΣΤ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ

1. Μελέτη Ποδηλατοδρόμου Δήμου Παλλήνης Νομού Χαλκιδικής

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (πρώην ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ)
Τοποθεσια: Πολύχρονο, Χανιώτη, Πευκοχώρι Νομού Χαλκιδικής

Σύντομη περιγραφή: Μελέτη Ποδηλατοδρόμου διπλής κατεύθυνσης (αμφίδρομου) μήκους 10,40χλμ ο οποίος ξεκινά από το Δ.Δ. Πολυχρόνου, περνάει μέσα από το Δ.Δ. Χανιώτης και τελειώνει στο Δ.Δ. Πευκοχωρίου. Κινείται περίπου παράλληλα με το επαρχιακό δρόμο και παρεκλείνει όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν (ανάγλυφο, ζώνη απαλλοτρίωσης κ.λπ.) Βασικοί στόχοι της μελέτης ήταν:

 • Η κατασκευή Ποδηλατοδρόμου που θα κινείται κοντά στους οικισμούς αλλά και στο υπάρχον οδικό δίκτυο
 • Η εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης από τους χρήστες διαμένοντες στους οικισμούς
 • Η επίτευξη οικονομικής λύσης όσο το δυνατόν
 • Η επίτευξη της ασφάλειας
 • Η κατά το δυνατόν διατήρηση των υπαρχόντων “status” στο αστικό και αγροτικό δίκτυο