Το μόνιμο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρίας

αποτελείται από τους:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Τοπογραφος και Πολιτικος Μηχανικος

Ομόρρυθμος εταίρος & Διαχειριστής

ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Πολιτικός Μηχανικός

Ετερόρρυθμος εταίρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Ετερόρρυθμος εταίρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΣ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Ετερόρρυθμος εταίρος

Ετερόρρυθμος εταίρος

ΦΛΩΡΙΑΝ ΠΑΠΠΑΣ

Πτυχ. Έργων Υποδομής ΑΤΕΙΘ

Υπάλληλος ΙΚΑ

Υπάλληλος ΙΚΑ

ΧΡΥΣΗ ΣΑΜΑΡΑ

Γραμματεία

Μόνιμος Συνεργάτης (ΔΠΥ)