Έδρα της εταιρίας μας είναι η Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη,
Φιλικής Εταιρείας 13, Τ.Κ. 54621

Τηλ: 2310-327991
Fax: 2310-327993