ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.
με Μεταπτυχιακές σπουδές:

  • “Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία (ΕΜΠ)”
  • “Διοίκηση και Διαχείριση τεχνικών έργων (ΑΠΘ)”

Είναι εγγεγραμμένος στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ του ΥΠ.Υ.ΜΕ. με αριθμό μητρώου:
Α.Μ. 21819 στις κατηγορίες :

  • “Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατηγορία αρ. 13) με πτυχίο Β’ τάξης “
  • “Περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία αρ. 27) με πτυχίο Β’ τάξης”